Ostateczne deklaracje maturalne do 7 lutego

Drodzy Maturzyści, Szanowni Absolwenci!

Przypominamy! Ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 7 lutego 2022 r. 
Deklaracje przyjmuje sekretarz Szkoły p. Ewa Bedyńska  (parter, sekretariat II) poniedziałek – piątek w godz. 8:00-12:00 (można wcześniej umówić się telefonicznie).
Prosimy zachować reżim sanitarny.

Wszystkie osoby, które złożyły deklarację maturalną wstępną, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 7 lutego 2022 r., jednak prosimy nie czekać z dokonaniem zmian do ostatniego dnia. Zmian należy dokonać osobiście w szkole. 
Przypominamy

  • obowiązkowa jest tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
  • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
  • przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Absolwentom przypominamy, o wprowadzeniu przez CKE odpłatności za maturę.