Warszawska Szkoła Zimowa – powtórki dla maturzystów

Udostępniamy…
“Bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i liceów, którzy będą w 2022 roku zdawać egzaminy ósmoklasisty i maturalne. Zajęcia Warszawskiej Szkoły Zimowej pomogą uporządkować wiedzę w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.
W tym roku w ramach WSZ organizowane będą zajęcia z trzech przedmiotów na dwóch poziomach:
język polski (szkoła podstawowa – SP, szkoła ponadpodstawowa – PP), matematyka (SP, PP), język angielski (SP, PP).
Zajęcia będą realizowane w dwóch edycjach:
I edycja: 31.01 – 04.02.2022 r.
II edycja: 07.02 – 11.02.2022 r.
Każdy kurs będzie trwał 5 dni (od poniedziałku do piątku) w dwóch blokach:
· blok poranny, w godzinach 9.00-12.00, dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych,
· blok popołudniowy, w godzinach 13.00-16.00, dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Kontakt: wsz@wcies.edu.pl