Spotkania z rodzicami 20 stycznia

20 stycznia 2022, godz. 17:30, odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów wszystkich klas  – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej.

Forma spotkań do decyzji wychowawców. Informacja przekazana rodzicom przez komunikatory i dziennik elektroniczny. 

Przed zebraniem posiedzenie Rady Pedagogicznej online, godz. 15:35.