Na Święta i Nowy Rok

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku 2022!
Nauczycielom, Pracownikom niepedagogicznym, Uczniom, Rodzicom, Fundacji Liceum, Stowarzyszeniu Wychowanków Szkoły, Absolwentom, wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Czackiego

życzy Dyrekcja