Wyróżnienie dla projektu Kompas Kryzysowy

Gratulujemy!
“Kompas Kryzysowy został nagrodzony wyróżnieniem im. Tadeusza Mazowieckiego – Nagrodą przyznawaną aktywnym społecznie i obywatelsko młodym ludziom!
?Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego została ustanowiona przez prezydenta m.st. Warszawy dla młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jest również wyrazem uznania dla samego patrona za jego wkład w budowanie demokratycznego państwa.
? Naszemu zespołowi zostało przyznane wyróżnienie w kategorii wiekowej 15-19 lat za naszą działalność w ubiegłym roku: szerzenie wiedzy na temat kryzysów humanitarnych na świecie oraz sposobów niesienia pomocy potrzebującym, a także kształtowanie postaw zaangażowania społecznego wśród młodych ludzi.
‼️ Z tego powodu chcielibyśmy podziękować również Wam, za Wasze zainteresowanie i interakcję. Cieszymy się, że działania naszego zespołu cieszą się tak dużym odzewem i jest doceniane.(…)”