Przydział sal 34 FT dzień 2 i 3

Drugi dzień 34 Festiwalu Teatralnego.  Uczniowie oglądają wszystkie sztuki w klasach (poza swoją – na tę schodzą do sali gimnastycznej). Oto przydział sal na cały dzień (języki obce, fizyka i chemia – według stałego planu):
klasa 1H – 17A; klasa 1M – 17;  klasa 1P – 20; klasa 1S – 11/18; klasa 2H – 12; klasa 2M – 16;  klasa 2P – 1; klasa 2S – 15; klasa 3H – 5; klasa 3M – 9; klasa 3P – 19; klasa 3S – 6; klasa 3b – 8; klasa 3c – 14; klasa 3c – 14; klasa 3e – 21