Spotkania z rodzicami 4.11

4 listopada 2021 godz. 17:30 odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów wszystkich klas (informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły). Wyjątek – spotkanie 2M odbędzie się o godz 17:00
Forma spotkań online
. Informacja została przekazana rodzicom przez komunikatory. 
Zapraszamy

Rada Pedagogiczna online 15:30