Podpisanie umowy patronackiej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW

14 października Dyrekcja naszego Liceum podpisała umowę patronacką między Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW, reprezentowanym przez prof. dr hab. Macieja Jędrusika i XXVII LO.
Patronatem zostały objęte klasy S, a przede wszystkim 1S.