MARJAN – kandydaci na konsulów Czackiego

Siema!! z tej strony komitet MARJAN, czyli Marianna Paradowska i Jan Rogaliński. W tym roku startujemy na urząd konsulów w naszej szkole. Mamy wspólnie dużo planów na ten rok szkolny, ale przede wszystkim chcemy być konsulami-katalizatorami. Będziemy pomagać i wspierać Was w każdych inicjatywach, bo dla nas najważniejsza jest społeczność.
Zapraszamy na naszego facebooka: https://www.facebook.com/MarJan2021-103731878768508/