Testy w klasach pierwszych

W najbliższym tygodniu uczniowie klas pierwszych będą pisać testy diagnozujące. Sprawdzian z matematyki odbędzie się w środę 15 września na drugiej godzinie lekcyjnej, sprawdzian z języka polskiego przeprowadzimy w piątek 17 września, również na drugiej lekcji.