REKRUTACJA uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca  odbywa się  z użyciem elektronicznego systemu naboru do szkół, które  będą dysponowały  wolnymi miejscami.

Oferta

Zgodnie z prawem wszyscy kandydaci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca  (także ci, którzy  potwierdzili wolę w rekrutacji zasadniczej).

W dniach od 3 do 5 br. sierpnia kandydaci uzupełniają wnioski w systemie, korzystając z tego samego loginu i hasła dostępowego,  wybierają szkoły  i składają wniosek w tej szkole, która będzie szkołą I wyboru. Mogą to zrobić osobiście lub elektronicznie profilem zaufanym.

16 sierpnia 2021 r. PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

23 sierpnia 2021 r. PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH