Weryfikacja osiągnięć – punkty w rekrutacji

Zgodnie z komunikatem MKO

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2016/2017 – 2020/2021, zgodnie z ogłoszonym odpowiednio wykazem tych konkursów (odp. zał. nr 1, 2 i 3).

(…) za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym. Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji” *wyjątek osiągnięcia z roku 2018/2019 – komunikat MKO

źródło Kuratorium. waw.pl. Rodzice i uczniowie. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Pytania o punkty za osiągnięcia