UWAGA KANDYDACI. WAŻNE!!!

Przypominamy o konieczności przyniesienia/przysłania kopii świadectwa i od 9 lipca kopii zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty (poświadczonej za zgodność z oryginałem!)
Można zrobić to osobiście lub na adres mailowy (skany/zdjęcia tych kopii)rekrutacja@czacki.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna