Uwaga KANDYDACI!

ETAP I
Składanie wniosków do 21 czerwca. Prosimy, jeśli to możliwe, o dopełnienie tego etapu wcześniej niż 21 czerwca 🙂

UWAGA – wnioski muszą być dostarczone do szkoły lub wysłane mailem. Nie wystarczy utworzenie wniosku w systemie rekrutacyjnym. Nie dotyczy wniosków wysłanych poprzez system rekrutacyjny i podpisanych profilem zaufanym.

Zachęcamy do przesyłania wniosków rekrutacyjnych na adres: rekrutacja@czacki.edu.pl (skan/zdjęcie papierowego wniosku wydrukowanego z systemu z podpisami; w temacie maila nazwa dokumentu: wniosek oraz imię, nazwisko kandydata) lub elektronicznie przez system rekrutacyjny (profil zaufany).

ETAP II (25.06-14.07)
Uzupełnianie wniosku o kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

Bardzo prosimy KANDYDATÓW o nieczekanie do ostatnich dni z przesyłaniem/ przynoszeniem kopii dokumentów. Weryfikacja osiągnięć odbywa się na podstawie kopii świadectwa (poświadczonej za zgodność z oryginałem) i ewentualnych kopii/zdjęć dyplomów (jako dodatkowa weryfikacja skrótowych opisów osiągnięć na świadectwie). Można więc te dokumenty (zgodnie z harmonogramem) składać od 25 czerwca. Donieść/przesłać kopię zaświadczenia egzaminu można za drugim podejściem tj. po otrzymaniu tego dokumentu 9 lipca.

UWAGA! WAŻNE. Zdjęcie/skan TYLKO kopii świadectwa i wyników egzaminów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Przesyłając mailem prosimy by skan kopii obu stron świadectwa był w jednym pdf. Temat meila powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko i nazwę dokumentu :  świadectwo; zaświadczenie

Materiały MEN (szczegółowy terminarz)
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022