Spotkania z rodzicami 27 maja 17:30

27 maja 2021 godz. 17:30 odbędą się spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów klas I i II ( przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych, zagrożeń).
Forma spotkania (online/stacjonarne) ustalona przez wychowawców. Informacja została przekazana rodzicom przez komunikatory.

Przypominamy, że wszystkich uczestników spotkań stacjonarnych (jeśli takie zaplanowano) obowiązują zasady zachowania reżimu sanitarnego.

Zapraszamy