Wytyczne CKE w sprawie przeprowadzenia m. in. egzaminu maturalnego

Przypominamy!

Własne przybory do pisania (czarne długopisy), można mieć swoją wodę w butelce. Dystans (1,5 m),  maseczka (można ją zdjąć dopiero na sali ale przy wychodzeniu z sali, podchodzeniu do komisji, maseczka obowiązuje), dezynfekcja (na wejściu do szkoły, przy wejściu do sali, na sali przy korzystaniu ze słowników).

Wytyczne CKE