Ranking WaszaEdukacja.pl

Udostępniamy ranking Liceów i Techników 2021! 

Czacki na 1 miejscu w Warszawie i w Polsce! wg WaszaEdukacja.pl

“Podobnie jak w poprzednich latach, ranking został przygotowany dla osiemnastu miast wojewódzkich w naszym kraju. Pod uwagę wzięliśmy wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych. Ponadto, jednym z ważniejszych kryteriów rankingu były wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD).”

źródło: https://waszaedukacja.pl/