Spotkanie online

Informujemy, że 24 marca o godzinie 18.00 organizujemy spotkanie, z jedną z najznamienitszych filozofek na świecie, profesor Judith Butler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Tym razem spotkanie będzie publiczne i transmitowane za pomocą facebooka. Zostało utworzone wydarzenie na stronie Otwartego Uniwersytetu im. Karola Modzelewskiego. Zapraszamy zainteresowanych.
Z wyrazami szacunku
Gustaw i Michał