Olimpiada Geograficzna

Z radością gratuluję uczestnikom II etapu Olimpiady Geograficznej osiągniętych wyników, a szczególnie Julii Kaczorowskiej (piata w województwie), Radosławowi Beta (drugi wynik w województwie i piętnasty w Polsce w drugim etapie! ),  i Jankowi Samockiemu  (13. w województwie) zakwalifikowania do finału.
Powodzenia w podejmowaniu kolejnych wyzwań.
Przemysław Cieślak

OG.wyniki