Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

“Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” serdecznie zaprasza warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do włączenia się w obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej przypadającego na 29 kwietnia. Celem inicjatywy jest promowanie porozumienia międzypokoleniowego. Pragniemy zwrócić uwagę na wyzwania współczesności związane ze starzeniem się społeczeństwa, zanikiem rodzin wielopokoleniowych, rozluźnianiem więzi między dziadkami i wnukami, a także stereotypami na temat starości i młodości”.

Więcej informacji