Udostępniamy

Akademia Młodego Przyrodnika UKSW online

Udostępniamy zaproszenie do udziału w bezpłatnych wykładach on-line na platformie ZOOM, w ramach Akademii Młodego Przyrodnika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Cykl 15 wykładów, od lutego do maja, obejmuje różnorodną tematykę. Tematy spotkań uwzględniają zagadnienia zawarte w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych z biologii, ale także z geografii i etyki.

LINKI do SPOTKAŃ

XII edycja zajęć “Matematyka dla Ciekawych Świata” online

Projekt realizowany jest na Uniwersytecie Warszawskim . Ostateczny termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2021 r

STRONA projektu