Stypendia naukowe!

Stowarzyszenie przy Liceum im. T. Czackiego przyznało stypendia naukowe w wysokości 200 zł/os. dla uczniów, którzy uzyskali trzy najwyższe średnie w klasie na koniec I semestru roku szkolnego 2020/2021.

Stypendysto! Prześlij mailem NUMER swojego RACHUNKU bankowego na: rada.rodzicow.rozliczenia@gmail.com

Nie zapomnij się PODPISAĆ (imię, nazwisko, klasa)