MATURA 2021

Drodzy Maturzyści, Szanowni Absolwenci,
informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie osoby, które złożyły już deklarację maturalną,  mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych do 8 lutego 2021, jednak prosimy nie czekać z dokonaniem zmian do ostatniego dnia. Zmian należy dokonać osobiście w szkole,  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej, są anulowane z mocy prawa (czyli nie trzeba dokonywać żadnych zmian w deklaracji maturalnej). Osoby, które muszą w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego (np. z powodu wymogów egzaminacyjnych szkół zagranicznych) powinny złożyć w szkole:
– dokument potwierdzający np. wydruk kryteriów rekrutacyjnych uczelni zagranicznej oraz
załącznik nr 30

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

 
Anna Koszycka