Dyżur telefoniczny dla rodziców/ wychowawców/nauczycieli w Poradni MOP

Rodzice/opiekunowie nastolatków, a także pracujący z nimi wychowawcy, nauczyciele, psychologowie szkolni mogą skorzystać ze wsparcia jakie oferuje Poradnia Specjalistyczna MOP. 
W poniedziałki, w godzinach 10.00-14.00. Dyżur telefoniczny pod numerem:  519 047 372  pełnią psychologowie-psychoterapeuci.
Można zadzwonić, jeśli:
  • rodzica coś niepokoi w zachowaniu nastolatka
  • rodzic zastanawia się czy sytuacja, która go martwi wymaga poszukania pogłębionej pomocy psychologicznej
  • rodzic chce uzyskać informację z jakich instytucji w Warszawie może skorzystać, aby znaleźć właściwe wsparcie dla swojego dziecka  
  • nauczyciel/wychowawca/psycholog szkolny martwi się stanem psychicznym swojego podopiecznego i zastanawia jak może mu skutecznie pomóc