Na Święta i Nowy Rok

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz powrotu do normalności w Nowym Roku 2021
Nauczycielom, Pracownikom niepedagogicznym,
Uczniom, Rodzicom, Fundacji Liceum,
Stowarzyszeniu Wychowanków Szkoły,
Absolwentom, wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Czackiego

życzą

Anna Koszycka
Bogumiła Swoboda

ŻYCZENIA