Zmiany na maturze 2021

Informacje ze strony MEN
” Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów (…) CKE ogłosi je na swojej stronie.
Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych,  na rok szkolny 2020/2021. (wg których zostaną przeprowadzone egzaminy).
Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego.
Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych”
Prezentacja