Zarządzenie Nr 02/2020/2021

Zarządzenie Nr 02/2020/2021 Dyrektora XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmiany trybu nauczania na zdalny

§ 1.
Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wszyscy uczniowie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie będą brali udział wyłącznie w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Szczegółowe zasady pracy zdalnej zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK – Regulamin