Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przypominamy o Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Rejestracja do 9 listopada
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt przez librusa lub osobiście z p. prof. Anną Chruszczewską

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 15 października (Przewodniczący Komisji do tego dnia powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy) zostanie zorganizowany specjalny webinar przygotowujący do I etapu Olimpiady

Więcej na stronie:http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html