Rady Pedagogiczne

Rady Pedagogiczne inaugurujące nowy rok szkolny 2015/2016 odbędą się:
w piątek (28.08.2015) – godz. 11.00 oraz w poniedziałek (31.08.2015) – godz. 11.00.
Szkolenie z Librusa również będzie w piątek (28.08.2015) – godz. 15.30.
Zapraszamy!