Szkolenia maturalne dla klas III

Szkolenia maturalne

7 września, poniedziałek  klasa 3c na godzinie wychowawczej (6. lekcja) 
8 września, wtorek  – klasa 3b na szóstej godzinie lekcyjnej
10 września, czwartek klasy: 3a na piątej, a klasa 3e na szóstej godzinie

Obecność obowiązkowa!