Przypominamy. Wstępne deklaracje maturalne do 30 września

DO MATURZYSTÓW! WSTĘPNE DEKLARACJE MATURALNE DO 30 WRZEŚNIA
UWAGA!!! Rejestracja dla maturzystów – uczniów klas III w systemie Vulcan.
Prosimy tegorocznych MATURZYSTÓW, uczniów klas III o przybycie i złożenie deklaracji w Sekretariacie II (będziecie je wypełniać i drukować na miejscu korzystając z rejestracji w firmie Vulcan)!
Sekretariat będzie czynny w godz. 8:00-12:00.
Deklaracje przyjmuje sekretarz Szkoły p. Ewa Bedyńska od dnia 21 września 2020 r. Prosimy zachować reżim sanitarny.

Zapraszamy