Otwarty konkurs ofert dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu profilaktyki na rok szkolny 2020/2021

 Zapotrzebowanie szkoły na wsparcie Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego:

  1. Zajęcia w pierwszym semestrze dla czterech klas trzecich dotyczące profilaktyki stresu maturalnego i zwiększenia kompetencji  radzenia sobie ze stresem
  2. Zajęcia w drugim semestrze dla czterech klas pierwszych i czterech klas drugich dotyczące budowania poczucia własnej wartości i dobrej samooceny. Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami napięcia emocjonalnego, profilaktyka zaburzeń odżywiania, profilaktyka depresji.

Oferty należy składać do dnia  9 września  2020, w sekretariacie Szkoły lub na adres pedagog@czacki.edu.pl