Spotkania z rodzicami 3 września

3 września 2020 r.
godz. 17:00 –
spotkanie  z Rodzicami/Opiekunami uczniów klasy I M
godz. 17:30
– spotkania z Rodzicami/ Opiekunami uczniów pozostałych klas I i III
Ewentualne spotkania z Rodzicami/Opiekunami uczniów klas II w uzgodnieniu z wychowawcami.
Wychowawcy prześlą informację przez Librusa.

Zapraszamy (obiecujemy , że będzie krótko…)

Przypominamy, że wszystkich uczestników spotkań obowiązują zasady zachowania reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja przy wejściu do szkoły i w sali, dystans społeczny)

Spotkania Rodziców z Wychowawcami klas w salach:

1P – s. 1; 1H – s. 20; 1S- s. 15; 1M – s. 16; 2P – s. 2; 2H – s. 5; 2M – s. 4A; 2e – s. 21; 3a – s. 11; 3b – s. 8; 3c – s. 18; 3e -s. 12

Uwaga! Zebrania rodziców klasy 2S, 2b i 2c w innych terminach. Przydział sal na zebrania 2S – s. 6; 2b – s. 17; 2c – s.4