Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców

W każdej dzielnicowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i w poradniach specjalistycznych dyżurują specjaliści wspierający uczniów i ich rodziców. Biuro Edukacji uruchomiło od marca br. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów (PCW), którego zadaniem jest pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z pandemią.

PCW pracuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 16.00 – numer telefonu to  519 047 370