List Prezydenta m.st. Warszawy do Uczniów i Rodziców oraz warszawskie wytyczne edukacyjne w czasie pandemii COVID 19

Przekazujemy Państwu list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Uczniów i Rodziców

Na stronie internetowej Biura Edukacji opublikowane zostały materiały dotyczące warszawskiej edukacji w czasie pandemii COVID 19.
Warszawskie wytyczne edukacyjne

Zasady organizacji pracy szkół i placówek oraz postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego