Z kalendarza KANDYDATA – ostatni etap rekrutacji!

  • 12 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 – PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH. Informacja będzie również dostępna dla każdego KANDYDATA po zalogowaniu w Elektronicznym Systemie Rekrutacji
  • od 13 sierpnia 2020 r. od godz. 8:00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA, RZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW. Komisja Rekrutacyjna pracuje w godz. 8:00-16:00

Wszystko odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają: oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariuszekwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego i kwestionariusz uzupełniający, a także pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5  Zasad rekrutacji

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

  • 19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14:00 – PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH