KANDYDACI – rekrutacja

Kolejny etap po uzyskaniu przez kandydatów wyników testów ósmoklasisty.  Na kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, czekamy w dniach 31 lipca- 4 sierpnia. Komisja Rekrutacyjna pracuje w godz. 8:00-16:00 (4.08 do godz. 15:00).
Można przesłać skan kopii zaświadczenia na dres mailowy rekrutacja@czacki.edu.pl lub złożyć osobiście. 

Jest to też  termin na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Można więc będzie anulować wniosek i zmienić preferencje, i ponownie złożyć wniosek.

UWAGA! Do anulowania wniosku konieczny jest podpis rodzica/opiekuna prawnego. Anulować wniosek można jedynie osobiście. 

ANULOWANIE wniosku – przykładowy FORMULARZ

UWAGA! Do ponownego złożenia wniosku konieczny jest podpis rodzica/opiekuna prawnego. Wniosek, podobnie jak w poprzednim etapie, można złożyć osobiście, elektronicznie w systemie (korzystając z profilu zaufanego) lub przesyłając na maila rekrutacja@czacki.edu.pl