Zarządzenie Dyrektora XXVII LO w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 Zarządzenie Nr 9/2019/2020 Dyrektora XXVII Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Czackiego w Warszawie z  25 maja 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W związku z aktualizacją harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego z 20 maja 2020 r. następujące dni: 8 czerwca 2020 r., 9 czerwca 2020 r., 10 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.