KANDYDACI

ZE strony  MEN

Ze strony MKO
WYKAZ zawodów wiedzy artystycznych i sportowych branych pod uwagę w procesie rekrutacji

PONADTO

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce KANDYDACI. Zapraszamy do zapoznania się.

DO KANDYDATÓW! Pytania o nasze Liceum 

Jako samorząd chcielibyśmy zachęcić wszystkich zainteresowanych naszą Szkołą do zadawania wszystkich nurtujących pytań w specjalnie przygotowanym do tego arkuszu 🙂 Czekamy do 5 czerwca. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowanie w formie filmiku.
ARKUSZ

Pamiętajcie, kto pyta nie błądzi! 🙂

Konsulowie