KANDYDACI – rekrutacja

W dniach od 26 czerwca, od godziny 12:00 do 10 lipca do godziny 15:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski o przyjęcie do szkoły, kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz innych wymaganych dokumentów.
UWAGA KANDYDACI! WNIOSEK SKŁADACIE JEDEN! Albo w formie elektronicznej E-WNIOSEK albo papierowej (osobiście lub skan na mail).
Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły, można składać osobiście bądź przesłać na adres e-mail: rekrutacja@czacki.edu.pl. W tym terminie nie należy składać oryginałów.

DO KANDYDATÓW! PYTANIA o nasze Liceum można było zadawać w formularzu do 5 czerwca. Przyszedł czas na odpowiedzi.
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania. Do przeczytania ważna korekta pod filmem!
OTO FILM (odpowiadają przedstawiciele samorządu, absolwenci i uczniowie) 
Pięknie dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym

Konsulowie