Próbna matura z matematyki

We wtorek 10 marca na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej odbędzie się próbna matura z matematyki, przygotowana przez OKE. Klasy 3a i 3b będą pisać maturę na poziomie podstawowym, klasa 3e – na poziomie rozszerzonym.

Dyrekcja