UWAGA! Olimpiada Lingwistyczna 2019/20 – etap okręgowy

Zawody okręgowe odbędą się w sobotę 29 lutego w godz. 10.30-14.00. Prosimy o przybycie na miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 15 min). Uczestnicy powinni mieć ze sobą dowolny ważny i czytelny dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną). 

 Warszawa –  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Banacha 2), sala 3180