Badanie Zdolności Logicznych

Zapraszam wszystkich chętnych na Badanie Zdolności Logicznych, które odbędzie się w naszej szkole 6 lutego. Ma ono na celu ocenienie umięjętności percepcyjnych, kognitywnych i koniekturalnych badanych. 
Chęć udziału proszę zgłosić na adres: astra.badania@gmail.com (imię, nazwisko, szkoła, klasa).
Potrzebna będzie też zgoda rodzica, którą proszę przynieść w dniu badania: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ___ w Badaniu Zdolności Logicznych przeprowadzanym w dniu 6.02.2020 r. przez Astra Badania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Astra Badania w celu przeprowadzenia badania.
(podpis)
Poszukuję również chętnych do pomocy w organizacji Badania. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się na podany powyżej adres.

Natalia Poniewierka