Rakiety w Czackim

W piątek 13 grudnia w godz. 10.00 – 14.00 będziemy gościć w Szkole przedstawicieli Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. Będzie można zapoznać się z ofertą PW i z działalnością Studenckiego Koła Astronautycznego; będzie można obejrzeć rakiety (także ich start) i PW-SAT model (satelity stworzone przez studentów Politechniki); będzie można porozmawiać o fizyce i matematyce, związanej z rakietami. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wnęki na pierwszym piętrze na te naprawdę ciekawe spotkania.

Bogumiła Swoboda

https://www.facebook.com/SKA.PW/photos/a.323848964319340/2584917818212432/?type=3&av=219004828155824&eav=AfaTfeB_XZpoo8z_ojHHKhgdgGAWePwGqpmMcM25n4KQgGiQ4LavpED8jL379iL5bDs&__xts__%5B0%5D=68.ARDJCgY3V4-O9asOazh9n36PtEDb_FnyuS1ZLYc5shia5kZzG2cs-b4RM-p7pFPdkcx7wHWP4tTf5spUjAeCdGjL_SxZMIufrZkb6NLwaW9gbebhDvz7x7u4Ct1wES4xRonrxNBx2TWoNnBZHPFj5ysid_enDNWeybIo3ZgfQ_iJlzTnyqmW_2CJejNI1kjK6bLc2u9w6JRWVESFZcWEbDN7olOl6YAo5X8pC2Bdl1mlRfVRcUXXgA651x20qFzGxlrPVKOPpHICKHsJR3039hnlwf5dHjG58HjsQwKpWqZc-H0X-w-czmVTuQVbmt0mIFceDvxoYKc8SLzIMphanWpWNw&__tn__=-R