Spotkanie z Jackiem Dehnelem

„Z naszymi umarłymi?”

Zapraszamy na spotkanie z pisarzem Jackiem Dehnelem zaplanowane na 28 listopada w godz. 11:00-13:00 (sala nr 20).
Udział biorą uczniowie klasy 2b i 1S. Inni zainteresowani tylko za zgodą wychowawcy i nauczycieli uczących. (Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę rodziców).
Spotkanie poprowadzi Krzysztof Katkowski (3a)