Zaproszenie

Przekazujemy zaproszenie
“W imieniu prodziekana ds. nauczania wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW , dr. inż. Daniela Paczesnego, mamy przyjemność zaprosić uczniów XXVII LO im. Tadeusza Czackiego na warsztaty pt “Twój YouTube”, które odbędą się 28 listopada w godz. 11:00-14:00 w budynku wyżej wymienionego wydziału, który mieści się przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie. Ze względu na wielkość sal, w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 20 uczniów”