Test predyspozycji zawodowych

Uczniowie klas drugich i trzecich!
Zapraszam zainteresowane osoby z klas drugich i trzecich do udziału w teście predyspozycji zawodowych we wtorek, 12. listopada 2019 roku od godz. 15:30 do ok. godz. 19:00 w sali nr 17. Wyniki testu zostaną później omówione indywidualnie z psychologiem.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail:  doradca_zawodowy@op.pl do poniedziałku, 4 listopada 2019 roku. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w badaniu na druku dostępnym u Pani Pedagog.
Zachęcam do udziału w teście.
Piotr Głogowski.