Pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem  żegnamy
 Ś. P. 
Barbarę Burchardt 

Wicedyrektora Liceum Czackiego (1977-1982)
Nauczycielkę biologii (1970-1989) 

Prawie 20 lat poświęciła naszej Szkole, wychowała wiele pokoleń młodzieży.
Zapamiętamy jej profesjonalizm, życzliwość i wielką kulturę osobistą

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Basiu, zachowamy Cię w życzliwej pamięci
Społeczność Liceum Czackiego

Pożegnanie pani Barbary Burchardt odbędzie się w sobotę 26 października 2019 r., o godz. 11:00 w domu pogrzebowym Koperskiego przy ul. Powązkowskiej 14. Potem urna z prochami zostanie przewieziona do Mszczonowa do kaplicy przy Nowym cmentarzu ul. Maklakiewicza.