ZDJĘCIA KLASOWE

Jak pamiętacie, 16 września były robione zdjęcia klasowe. Do dziś nie zapłaciły za nie klasy: 1H, 1C, 1E, 2B, 3A, 3C, 3D. Bardzo proszę o jak najszybsze wpłaty!
Klasy, które już zapłaciły, mogą ode mnie odbierać zdjęcia. Uprzedzam, że Pan Fotograf o niektórych zapomniał – część odbitek będzie nieco później.

Bogumiła Swoboda