Wyjazd do Pięknej Góry

Uczniowie klas I uczestniczą w obozie integracyjnym w Pięknej Górze. Termin:  30 września – 4 października. Cena wyjazdu 650 zł. Wpłata do dnia 16 września.
Dane do przelewu:
XXVII liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego ul. Polna 5; 00-625 Warszawa
nr konta:97 2130 0004 2001 0207 4417 0007
tytuł przelewu: Integral, imię nazwisko,  klasa

Marcin Adamski