Olimpiada geograficzna – spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne w sprawie olimpiady geograficznej w poniedziałek o 7.25. Proszę przynieść zebrane materiały. Jeśli ktoś jeszcze nie wybrał tematu, proszę zapoznać się z opisami zadań na www.olimpiadageograficzna.edu.pl.
Kolejne spotkanie w środę ok. 7.35 ( trochę później ze względu na rozkład PKP)

Z poważaniem.
Przemysław Cieślak